Szanowni Państwo, pragniemy zainteresować Was i zachęcić do korzystania z naszej platformy e-learningowej. W 2008 roku nasza spółka wspólnie z Fundacja TERAZ MAZOWSZE przeprowadziła na terenie całego kraju - na zlecenie Ministerstwa Zdrowia - cykl szkoleń pt. "Zagrożenia w cyberprzestrzeni", które ukończyło ponad 1200 pedagogów z całego kraju, a do końca 2015 roku zarejestrowało się blisko 10 tys. osób (głownie nauczycieli i wychowawców młodzieży). Zrealizowane wówczas filmy oraz baza wiedzy dot. niebezpieczeństw dla dzieci i młodzieży płynących z użytkowania elektronicznych mediów, w tym szczególnie z Internetu - są nadal aktualne i dostępne (po zarejestrowaniu się) na naszej stronie www.educotv.pl. Zachęcamy do korzystania z zasobów platformy w pracy z młodzieżą, na lekcjach wychowawczych lub na spotkaniach z rodzicami oraz do skorzystania z oferty naszych szkoleń m/.in/ dla Rad Pedagogicznych. Zakres szkolenia oraz koszt - uzgadniamy indywidualnie (tel. 22 8281310), e-mail:biuro@tpheduco.pl


 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkól z województwa mazowieckiego, od wielu lat prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i pracowników oświaty. Badamy także potrzeby placówek oświatowych w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników placówek oświatowych. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu dwa szkolenia. Jedno z nich będzie bardzo przydatne dla sekretarzy szkoły drugie przygotuje wybranych pracowników do pozyskiwania funduszy unijnych. Nasze szkolenia prowadzą bardzo doświadczeni wykładowcy - praktycy. Znaczna szkoleń prowadzona jest w formie warsztatów.  

 

Zapraszam do kontaktu z naszym biurem : Elżbieta Majewska tel. 506 067 910, e-mail: biuro@tpheduco.pl  
"Zagrożenia w cyberprzestrzeni - mit czy rzeczywistość"

Program był opracowany w 2008 roku pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i jest aktualizowany i prowadzony przez NPO EDUCO. Obecnie oferujemy m.in. komercyjne szkolenia dla Rad Pedagogicznych
 

Coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu, w którym stale rosnący udział mają dzieci i młodzież, ma nie tylko aspekty pozytywne (łatwość dostępu do informacji i wiedzy, integracja społeczna, postęp cywilizacyjny itp.), ale niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia. Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczneobszary i formy zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni

  • psychologiczne i psychospołeczne aspekty zagrożeń
  • unormowania prawne i administracyjne w tym zakresie
  • informatyczne techniki przeciwdziałania zagrożeniom
  • prewencja i leczenie skutków zagrożeń w cyberprzestrzeni
  • Zamieszczony na naszej platformie program szkolenia obejmuje 24 lekcje (baza wiedzy, w tym: 24 filmy - 30 minutowe wykłady oraz prezentacje i scenariusze lekcji - pliki tekstowe), a jego szczegółowy program zamieszczony jest na podstronie „program kursu”.

    Wysoki poziom merytoryczny szkolenia gwarantuje kadra prowadząca poszczególne wykłady, którą stanowią pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psychologowie, psychoterapeuci, prawnicy i informatycy.